Văn phòng cho thuê Quận 1, Ánh Kim building

LANT BUILDING

Hai Bà Trưng - Quận 1 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, LANT BUILDING
Văn phòng cho thuê Quận 1, Bến Thành TSC Building

Seaprodex Building

Đồng Khởi - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Seaprodex Building
Văn phòng cho thuê Quận 1, Dương Anh Building

APC Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, APC Building

Norch Building

Bùi Thị Xuân - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Norch Building

The Lancaster

Lê Thánh Tôn - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, The Lancaster
Văn phòng cho thuê Quận 1, Tuấn Minh 1 Building

Fimexco Building

Lê Thánh Tôn - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Fimexco Building

HDTC Building

Bùi Thị Xuân - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, HDTC Building

Thanh Nhàn Building

Bùi Thị Xuân - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Thanh Nhàn Building

Cống Quỳnh Building

Cống Quỳnh - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Cống Quỳnh Building

Iwa Square Building

Cống Quỳnh - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Iwa Square Building

Vimedimex Building

Cống Quỳnh - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Vimedimex Building

Nam An Building

Điện Biên Phủ - Quận 1 9 USD/m² ~ 189 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Nam An Building

Tuildonai Building

Điện Biên Phủ - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Tuildonai Building

Vinaconex Building

Điện Biên Phủ - Quận 1 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Vinaconex Building

Satra Building

Đồng Khởi - Quận 1 23 USD/m² ~ 483 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Satra Building

Pilots Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Pilots Building

Cmard 2 Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Cmard 2 Building

Savico Office Building

Đồng Khởi - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Savico Office Building

HBT Tower

Hai Bà Trưng - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, HBT Tower

TMS Building

Hai Bà Trưng - Quận 1 21 USD/m² ~ 441 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, TMS Building

Fideco Tower

Hàm Nghi - Quận 1 20 USD/m² ~ 420 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Fideco Tower

AB Tower

Lê Lai - Quận 1 22 USD/m² ~ 462 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, AB Tower

Atic Building

Cách Mạng Tháng 8 - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Atic Building

AVG Building

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, AVG Building