Văn phòng cho thuê Quận 1, Ánh Kim building

LANT BUILDING

Hai Bà Trưng - Quận 1 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, LANT BUILDING

Nakico Building

Lê Trung Nghĩa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Nakico Building

OIIC Office Building

Lê Văn Sỹ - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, OIIC Office Building

PG Bank Building

Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, PG Bank Building
Văn phòng cho thuê Quận 1, Bến Thành TSC Building

Seaprodex Building

Đồng Khởi - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Seaprodex Building
Văn phòng cho thuê Quận 1, Dương Anh Building

Golden Lotus Building

Bạch Đằng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Golden Lotus Building

GT Building

Nguyễn Thái Bình - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GT Building

The Sun Tower

Nguyễn Văn Trỗi - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, The Sun Tower

Sovilaco Building

Phổ Quang - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Sovilaco Building

GBC Building

Thăng Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GBC Building

APC Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, APC Building

VD Building

Vũ Huy Tấn - Bình Thạnh 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, VD Building

V Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, V Building

Hoàng Minh Building

Nguyễn Xí - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Hoàng Minh Building

TNC Building

Đinh Tiên Hoàng - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, TNC Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cienco 6 Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, V-Coalimex Building

Cavi Building

Đinh Bộ Lĩnh - Bình Thạnh 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cavi Building

SGCL Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, SGCL Building

DMC Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, DMC Building