Ocean Office

Văn phòng cho thuê giá rẻ

Văn phòng cho thuê quận 10 giá rẻ

Văn phòng cho thuê Quận 10, Maritme Bank building

Care Media Center

Sư Vạn Hạnh - Quận 10 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 10, Care Media Center

Hùng Vương building

Hùng Vương - Quận 10 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 10, Hùng Vương building