Cho thuê văn phòng đường Điện Biên Phủ, quận 1

Văn phòng cho thuê Quận 1, Dương Anh Building

Nam An Building

Điện Biên Phủ - Quận 1 9 USD/m² ~ 189 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Nam An Building

Tuildonai Building

Điện Biên Phủ - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Tuildonai Building

Vinaconex Building

Điện Biên Phủ - Quận 1 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Vinaconex Building

Building 181

Điện Biên Phủ - Quận 1 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Building 181
Văn phòng cho thuê Quận 1, Immigration Building