Văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận giá rẻ

Ong Ong Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Ong Ong Building

Elilink Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Elilink Building

Văn Oanh Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Văn Oanh Building

M-Star Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, M-Star Building

MPC Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, MPC Building

Saphire Tower

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Saphire Tower

Intan Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Intan Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Lutaco Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Sonata Building

GMA Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, GMA Building

ARIANG Building

Trần Huy Liệu - Phú Nhuận 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận,  ARIANG Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Lý An Building

PNC TOWER

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, PNC TOWER

H&H Building

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, H&H Building

Golden Bee Building

Nguyễn Kiệm - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Golden Bee Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Phú Nhuận Tower

Gia Thy Building

Đào Duy Anh - Phú Nhuận 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Gia Thy Building

VMG Building

Đào Duy Anh - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, VMG Building

Hà Phan Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Hà Phan Building

VP Bank Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, VP Bank Building