Cho thuê văn phòng quận Tân Bình giá rẻ

Nakico Building

Lê Trung Nghĩa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Nakico Building

OIIC Office Building

Lê Văn Sỹ - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, OIIC Office Building

Golden Lotus Building

Bạch Đằng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Golden Lotus Building

GT Building

Nguyễn Thái Bình - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GT Building

The Sun Tower

Nguyễn Văn Trỗi - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, The Sun Tower

Sovilaco Building

Phổ Quang - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Sovilaco Building

GBC Building

Thăng Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GBC Building

Bạch Đằng Office

Bạch Đằng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Bạch Đằng Office

ACBR Office Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, ACBR Office Building

Athena Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Athena Building

DTC Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, DTC Building

PHL Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, PHL Building

MeKong Tower

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, MeKong Tower

Scetpa Building

Cộng Hòa - Tân Bình 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Scetpa Building

IDD2 Building

Đống Đa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, IDD2 Building

LTA Business Center

Đống Đa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, LTA Business Center

Lotus Building

Cửu Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Lotus Building

GMA Building

Nguyễn Văn Trỗi - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GMA Building
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Thái Huy Building

Spring Office Center

Thăng Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Spring Office Center
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Hà Đô South Building

TPA Building

Trường Sơn - Tân Bình 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, TPA Building

Thuận Việt Building

Út Tịch - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Thuận Việt Building

ILD Building

Bạch Đằng - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, ILD Building

3C Building

Phổ Quang - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, 3C Building

Hoàng Triều building

- Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Hoàng Triều building

Waseco Building

Phổ Quang - Tân Bình 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Waseco Building

VNXanh Building

Lê Trung Nghĩa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, VNXanh Building

CT-IN Building

Hoàng Văn Thụ - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, CT-IN Building