Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1

AVG Building

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, AVG Building

Belco Building

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Belco Building

HD Bank Tower

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 20 USD/m² ~ 420 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, HD Bank Tower

Yoco Building

Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Yoco Building