Cho thuê văn phòng đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1

APC Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, APC Building

Pilots Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Pilots Building

Cmard 2 Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Cmard 2 Building

HMC TOWER Building

Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, HMC TOWER Building