Cho thuê văn phòng đường Cống Quỳnh, quận 1

Cống Quỳnh Building

Cống Quỳnh - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Cống Quỳnh Building

Iwa Square Building

Cống Quỳnh - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Iwa Square Building

Hoàn Long Building

Cống Quỳnh - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Hoàn Long Building

Vimedimex Building

Cống Quỳnh - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Vimedimex Building