Cho thuê văn phòng đường Lê Lai, quận 1

AB Tower

Lê Lai - Quận 1 22 USD/m² ~ 462 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, AB Tower

Lucky Star Building

Lê Lai - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Lucky Star Building