Cho thuê văn phòng đường Lê Thánh Tôn, quận 1

Văn phòng cho thuê Quận 1, Bến Thành TSC Building

Harvest Center

Lê Thánh Tôn - Quận 1 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Harvest Center

The Lancaster

Lê Thánh Tôn - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, The Lancaster

Gemadept Tower

Lê Thánh Tôn - Quận 1 22 USD/m² ~ 462 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Gemadept Tower

Fimexco Building

Lê Thánh Tôn - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Fimexco Building