Cho thuê văn phòng đường Lê Thị Riêng, quận 1

VT House Building

Lê Thị Riêng - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, VT House Building
Văn phòng cho thuê Quận 1, Tuấn Minh 1 Building