Cho thuê văn phòng đường Đồng Khởi, quận 1

Seaprodex Building

Đồng Khởi - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Seaprodex Building

Satra Building

Đồng Khởi - Quận 1 23 USD/m² ~ 483 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Satra Building

Savico Office Building

Đồng Khởi - Quận 1 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Savico Office Building

Bảo Việt Bank Tower

Đồng Khởi - Quận 1 25 USD/m² ~ 525 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Bảo Việt Bank Tower

NGAN HANG VDB Building

Đồng Khởi - Quận 1 25 USD/m² ~ 525 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, NGAN HANG VDB Building

Cao ốc VINCOM CENTER

Đồng Khởi - Quận 1 23 USD/m² ~ 483 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Cao ốc VINCOM CENTER