Văn phòng cho thuê quận 4 giá tốt tại TP HCM

REE Building

- Quận 4 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 4, REE Building