Harvest Center

Lê Thánh Tôn - Quận 1 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Harvest Center

Gemadept Tower

Lê Thánh Tôn - Quận 1 22 USD/m² ~ 462 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Gemadept Tower

Empire Tower

Hàm Nghi - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Empire Tower

Lộc Tài Building

Chu Mạnh Trinh - Quận 1 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Lộc Tài Building

City View Commercial

Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, City View Commercial

Phương Tower

Lý Tự Trọng - Quận 1 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Phương Tower

Saigon Land Building

Lý Tự Trọng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Saigon Land Building

VT House Building

Lê Thị Riêng - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, VT House Building

Hoàn Long Building

Cống Quỳnh - Quận 1 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Hoàn Long Building