Cho thuê văn phòng đường Chu Mạnh Trinh, quận 1

Lộc Tài Building

Chu Mạnh Trinh - Quận 1 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Lộc Tài Building