Cho thuê văn phòng đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1

City View Commercial

Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, City View Commercial

PVFCCo Tower

Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 19 USD/m² ~ 399 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, PVFCCo Tower

Somerset Building

Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 21 USD/m² ~ 441 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Somerset Building

Star Building

Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Star Building