Cho thuê văn phòng đường Lý Tự Trọng, quận 1

Phương Tower

Lý Tự Trọng - Quận 1 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Phương Tower

Saigon Land Building

Lý Tự Trọng - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Saigon Land Building