Cho thuê văn phòng đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình

ACBR Office Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, ACBR Office Building

Athena Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Athena Building

DTC Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, DTC Building

PHL Building

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, PHL Building

MeKong Tower

Cộng Hòa - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, MeKong Tower

Scetpa Building

Cộng Hòa - Tân Bình 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Scetpa Building

Xuân Trường Building

Cộng Hòa - Tân Bình 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Xuân Trường Building
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Xuân trường II building