Cho thuê văn phòng đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

SGCL Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, SGCL Building

DMC Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, DMC Building

HUD Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, HUD Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Golden Building

Compa Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Compa Building