Cho thuê văn phòng đường Võ Thị Sáu, quận 3

LOYAL Office Building

Võ Thị Sáu - Quận 3 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, LOYAL Office Building

NP Tower

Võ Thị Sáu - Quận 3 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, NP Tower

VCCI BUILDING

Võ Thị Sáu - Quận 3 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, VCCI BUILDING