Cho thuê văn phòng đường Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

Văn Oanh Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Văn Oanh Building

M-Star Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, M-Star Building

MPC Building

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, MPC Building