Resco Office Building

Nguyễn Du - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Resco Office Building