Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3

Alpha Tower

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Alpha Tower

ENDOVINA TOWER

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 20 USD/m² ~ 420 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, ENDOVINA TOWER

Falcon Shipping

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Falcon Shipping

FPT Building

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, FPT Building

OIIC Building

Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, OIIC Building
Văn phòng cho thuê Quận 3, PAX SKY BUILDING
Văn phòng cho thuê Quận 3, Tòa nhà Pax Sky