Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Du, quận 1

Văn phòng cho thuê Quận 1, CENTRAL PARK OFFICE  Building

Han Nam Officetel

Nguyễn Du - Quận 1 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Han Nam Officetel

Resco Office Building

Nguyễn Du - Quận 1 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Resco Office Building