Cho thuê văn phòng đường Võ Văn Tần, quận 3

Cao ốc 123 Building

Võ Văn Tần - Quận 3 19.8 USD/m² ~ 415.8 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Cao ốc 123 Building

3G BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3 19 USD/m² ~ 399 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, 3G BUILDING

AGREX BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, AGREX BUILDING

BITEXCO NAM LONG

Võ Văn Tần - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, BITEXCO NAM LONG

Estar building

Võ Văn Tần - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Estar building

KM PLAZA BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, KM PLAZA BUILDING

Minh Tinh Building

Võ Văn Tần - Quận 3 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Minh Tinh Building

Nam Minh Long Building

Võ Văn Tần - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Nam Minh Long Building

OSC Building

Võ Văn Tần - Quận 3 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, OSC Building

Saigon Mansion Building

Võ Văn Tần - Quận 3 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Saigon Mansion Building

VÕ VĂN TẦN BUILDING

Võ Văn Tần - Quận 3 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, VÕ VĂN TẦN BUILDING