Cho thuê văn phòng đường Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

V Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, V Building

Venus Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Venus Building

NGE Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, NGE Building

NewPort Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, NewPort Building

PEACH BUILDING

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, PEACH BUILDING

Rubber Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 2 USD/m² ~ 42 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Rubber Building