Cho thuê văn phòng đường Trường Sơn, Quận Tân Bình

Văn phòng cho thuê Tân Bình, Hà Đô South Building

TPA Building

Trường Sơn - Tân Bình 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, TPA Building

Hải Âu Building

Trường Sơn - Tân Bình 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Hải Âu Building