Cho thuê văn phòng đường Trương Định, quận 3

KONIA BUILDING

Trương Định - Quận 3 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, KONIA BUILDING

SCIC Building

Trương Định - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, SCIC Building

FIMEXCO BUILDING

Trương Định - Quận 3 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, FIMEXCO BUILDING