Cho thuê văn phòng đường Tôn Đức Thắng, quận 1

BlueStar Building

Tôn Đức Thắng - Quận 1 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, BlueStar Building

Lim Tower Building

Tôn Đức Thắng - Quận 1 25 USD/m² ~ 525 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Lim Tower Building

Saigon Trade Center

Tôn Đức Thắng - Quận 1 19 USD/m² ~ 399 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Saigon Trade Center

SANCO BUILDING

Tôn Đức Thắng - Quận 1 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, SANCO BUILDING

VFC Tower

Tôn Đức Thắng - Quận 1 25 USD/m² ~ 525 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, VFC Tower