Cho thuê văn phòng đường Thăng Long, Quận Tân Bình

GBC Building

Thăng Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, GBC Building

Spring Office Center

Thăng Long - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Spring Office Center