Cho thuê văn phòng đường Sông Thương, Quận Tân Bình