Cho thuê văn phòng đường Phổ Quang, Quận Tân Bình

Sovilaco Building

Phổ Quang - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Sovilaco Building

3C Building

Phổ Quang - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, 3C Building

Waseco Building

Phổ Quang - Tân Bình 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Waseco Building