Cho thuê văn phòng đường Phạm Văn Hai, VP Nguyên Tòa