Cho thuê văn phòng đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3

GREEN BUILDING

Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, GREEN BUILDING
Văn phòng cho thuê Quận 3, GREEN STAR BUILDING