Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

Hoàng Minh Building

Nguyễn Xí - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Hoàng Minh Building
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Thuỷ lợi 4 Building

Cơ Khí Office

Nguyễn Xí - Bình Thạnh 8 USD/m² ~ 168 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cơ Khí Office

NX Building

Nguyễn Xí - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, NX Building