Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3

DHOUSE BUILDING

Nguyễn Thị Diệu - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, DHOUSE BUILDING

Qunimex Building

Nguyễn Thị Diệu - Quận 3 17 USD/m² ~ 357 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Qunimex Building