Cho thuê văn phòng đường Ngô Đức Kế, quận 1

Văn phòng cho thuê Quận 1, Bến Thành 1 Building

Hoa Rang Building

Ngô Đức Kế - Quận 1 20 USD/m² ~ 420 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Hoa Rang Building

Melinh Point Tower

Ngô Đức Kế - Quận 1 22 USD/m² ~ 462 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, Melinh Point Tower