Cho thuê văn phòng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3

TOJI BUILDING

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, TOJI BUILDING

Travel House

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Travel House

TT BUILDING

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, TT BUILDING