Cho thuê văn phòng đường Kỳ Đồng, quận 3

Sông Đà Building

Kỳ Đồng - Quận 3 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Sông Đà Building