Cho thuê văn phòng đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

Blue Berry Building

Hoàng Hoa Thám - Tân Bình 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Blue Berry Building

PBS Building

Hoàng Hoa Thám - Tân Bình 10 USD/m² ~ 210 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, PBS Building