Cho thuê văn phòng đường Hai Bà Trưng, quận 3

Hai Bà Trưng Building

Hai Bà Trưng - Quận 3 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Hai Bà Trưng Building

HBT BUILDING

Hai Bà Trưng - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, HBT BUILDING

IDC BUILDING

Hai Bà Trưng - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, IDC BUILDING