Cho thuê văn phòng đường Điện Biên Phủ, quận 3

PJICO BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, PJICO BUILDING

COMECO BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3 18 USD/m² ~ 378 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, COMECO BUILDING

HSC BUILDING

Điện Biên Phủ - Quận 3 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, HSC BUILDING

Sơn Linh Tower

Điện Biên Phủ - Quận 3 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Sơn Linh Tower