Cho thuê văn phòng đường Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

Gia Thy Building

Đào Duy Anh - Phú Nhuận 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Gia Thy Building

VMG Building

Đào Duy Anh - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, VMG Building