Cho thuê văn phòng đường D1, Quận Bình Thạnh

Cosmobiz Building

D1 - Bình Thạnh 11 USD/m² ~ 231 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Cosmobiz Building