Cho thuê văn phòng đường Cao Thắng, quận 3

Thiên Hồng Building

Cao Thắng - Quận 3 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 3, Thiên Hồng Building