V Building

Ung Văn Khiêm - Bình Thạnh 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, V Building