Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, Thuỷ lợi 4 Building