Thuận Việt Building

Út Tịch - Tân Bình 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Tân Bình, Thuận Việt Building