SGCL Building

Điện Biên Phủ - Bình Thạnh 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Bình Thạnh, SGCL Building